ULUSAL TASARIM GÜNLERİ | 2017 PAMUKKALE

‘Tarih Boyunca Su ve Mekân’ Temalı
Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu
2017 Pamukkale

UTGPOSTER

Çağlar boyunca vazgeçilmez yaşam kaynağı olarak nitelendirilen su, yaşamın devamını sağlamak için gerek duyulan barınma ihtiyacı ile bir arada anılmıştır. Su mekânın, mekân ise suyun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Suyun akışkanlık, şeffaflık vb. özellikleri çoğu zaman mekâna taşınmış; hatta suyun varlığını kutsamak için mekanlar oluşturulmuştur. Bu bakımdan kullanıcıların yerleşim tercihlerinde belirleyici bir öğe olan suyun, mimari mekânın biçimlenişinde ve atmosferinin oluşturulmasında etkili olduğu söylenebilir.

Suyun varlığıyla bağlantılı farklı ölçeklerdeki mekanlarda suyun, akışkanlık, şeffaflık gibi fiziksel özellikleri yanında kutsallık, arınma gibi. Anlamsal boyutundan da faydalanılmıştır.Suyun fiziksel ve anlamsal boyuttaki özellikleri mekanların farklılaşmasına neden olmuştur.Bu bakımdan kentten iç mekâna kadar tüm ölçeklerde su, farklı özellikleri ve mekâna kattıkları üzerinden incelenebilir. Mekân ve su ortak paydasında farklı katmanlar, çeşitli bakış açıları ve ilgili uzmanlık alanları üzerinden değerlendirilebilecek olan konu, tasarım kavramı ekseninde de incelenebilir. Bu nedenle mekân ve su olarak belirlenen sempozyum teması çerçevesinde konuya farklı uzmanlıklardan faydalanarak tasarım alanında yeni bir düşünsel boyut kazandırmak ve farklı ölçeklerde çalışan uzmanların konuya yaklaşımlarının bir arada değerlendirilebileceği bir platform oluşturmak amaçlanmıştır.

Sempozyum Konuları

  • Tarihsel süreçte su ve mekân
  • Suyun ayırdıkları-birleştirdikleri
  • İçeride-dışarıda su
  • Su mekânları
  • Farklı mekân tasarım ölçeklerinde su
  • Doğal, yapma ve sosyal çevreler açısından su ve mekân
error: Content is protected !!