ULUSAL TASARIM GÜNLERİ | 2018 TRABZON

UTG 2018 BİLDİRİ KİTABI

‘Tasarım ve Bellek’ Temalı
Ulusal Tasarım Sempozyumu
2018 Trabzon

UTG-post

Bellek, var oluşundan beri birey için önemli bir olgu (fenomen) olmuştur, zira tarih bellekten, bellek ise tarihten beslenir. Geçmişe dair tüm izler bireyin ve hatta toplumun belleğinde kendine yer bulabilir. “Tarih” kavramına zıt olarak “bellek” bireyleri bugüne bağlar, hatırlama ve unutma olgularına açıktır, bugünün gerçeklerine yansır.

Bireylerin bir mekân içinde yaşadıkları deneyimler, bireyin belleğini oluşturur. Mekânı “yer” yapan her şey, bu deneyimlerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu deneyimler, kent dokusundan tek bir objeye hatta bazen bir duyuya kadar farklı ölçeklerde var olabilir. Öyleyse doğanın bileşenleri gibi bireyin çevresinde yer alan tüm tasarım öğeleri de deneyimlerin ve buna bağlı olarak belleğin şekillenmesinde rol oynar.

Bu nedenle tasarım ve bellek olarak belirlenen sempozyum teması çerçevesinde konuya farklı uzmanlıklardan faydalanarak tasarım alanında yeni bir düşünsel boyut kazandırmak ve farklı ölçeklerde çalışan uzmanların konuya yaklaşımlarının bir arada değerlendirilebileceği bir platform oluşturmak amaçlanmıştır.

Sempozyum Konuları

  • Tasarım süreçlerinde bellek
  • Farklı ölçeklerde tasarım ve bellek
  • Toplumsal belleğin tasarım üzerine etkileri
  • Malzeme ve bellek
  • Tasarım eğitiminde bellek
  • Bellek mekanları
error: Content is protected !!