GEÇMİŞ SEMPOZYUMLAR

Home GEÇMİŞ SEMPOZYUMLAR
BİLDİRİ KİTABI İNDİR

UTG 2019 – IV. ULUSAL TASARIM GÜNLERİ SEMPOZYUMU

IV. Ulusal Tasarım Günleri ‘Tasarım ve Katmanlaşma’ temasıyla 5-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Mardin’de düzenlenmiş, sempozyumda 21 sözlü bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyum çerçevesinde katılımcılara özel Mardin teknik gezisi düzenlenmiştir.

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu (Sempozyum Başkanı)

Doç. Dr. Damla Altuncu

Dr. Öğr. Üyesi Didem Tuncel

Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayır

Sempozyum Konuları

 • Mekân ve Ürün Tasarımında Katmanlaşma
 • Kentsel Ölçekte Katmanlaşma
 • Tarihsel Bağlamda Katmanlaşma
 • Tasarımın Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik Katmanları
 • Yerelden Küresele Tasarımda Katmanlaşma
 • Tasarımda Malzeme ve Katmanlaşma
 • Tasarım Eğitiminde Katmanlaşma
BİLDİRİ KİTABI İNDİR

UTG 2018 – III. ULUSAL TASARIM GÜNLERİ SEMPOZYUMU

III. Ulusal Tasarım Günleri ‘Tasarım ve Bellek’ temasıyla 29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenmiş, sempozyumda 17 sözlü bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyum çerçevesinde katılımcılara özel Trabzon teknik gezisi düzenlenmiştir.

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu (Sempozyum Başkanı)

Doç. Dr. Damla Altuncu

Dr. Öğr. Üyesi Didem Tuncel

Dr. Öğr. Üyesi Esra Bayır

Sempozyum Konuları

 • Tasarım süreçlerinde bellek
 • Farklı ölçeklerde tasarım ve bellek
 • Toplumsal belleğin tasarım üzerine etkileri
 • Malzeme ve bellek
 • Tasarım eğitiminde bellek
 • Bellek mekanları
BİLDİRİ KİTABI İNDİR

UTG 2017 – II. ULUSAL TASARIM GÜNLERİ SEMPOZYUMU

II. Ulusal Tasarım Günleri ‘Tarih Boyunca Su ve Mekan’ temasıyla 30 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında Pamukkale’de düzenlenmiş, sempozyumda 18 sözlü bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyum çerçevesinde katılımcılara özel Pamukkale teknik gezisi düzenlenmiştir.

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu (Sempozyum Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Damla Altuncu

Yrd. Doç. Dr. Didem Tuncel

Arş. Gör. Dr. Esra Bayır

Sempozyum Konuları

 • Tarihsel süreçte su ve mekan
 • Suyun ayırdıkları – birleştirdikleri
 • İçeride-Dışarıda su
 • Su Mekanları
 • Farklı mekan tasarım ölçeklerinde su
 • Doğal, yapma ve sosyal çevreler bakımından su
BİLDİRİ KİTABI İNDİR

UTG 2016 – I. ULUSAL TASARIM GÜNLERİ SEMPOZYUMU

I. Ulusal Tasarım Günleri ‘İç ve Dış arasındaki Çeper’ temasıyla 28-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenmiş, sempozyumda 16 sözlü bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyum çerçevesinde katılımcılara özel Kapadokya teknik gezisi düzenlenmiştir.

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu (Sempozyum Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Damla Altuncu

Yrd. Doç. Dr. Didem Tuncel

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Adil Kasapseçkin

Arş. Gör. Esra Bayır

Sempozyum Konuları

 • İç ve dışın algılanması
 • Doğal, yapma ve sosyal çevreler açısından iç ve dış
 • Mekânsal sınırlar bulanıklaşırken iç ve dış
 • Tarihsel süreçte iç ve dış
 • Farklı mekân tasarım ölçeklerinde iç ve dış
 • Mekânsal olarak iç ve dışın arasındakiler
 • İç ve dışı yeniden tanımlama
error: Content is protected !!